วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ฝากความคิดถึงมาหาฝ า ก ค ว า ม คิ ด ถึ ง ผ่ า น ข อ บ ฟ้ า
ซับหยดน้ำตาจากคนเหงา
กระซิบบอกว่ารักเพียงเบา-เบา
หวังเพียงได้บรรเทาความเดียวดาย

เฝ้านับเวลารอคอยอยู่ตรงนี้
มองอีกฝั่งฟ้าที่...ไร้จุดหมาย
สั ก วั น ค ง ถึ ง ค ร า เ อ น ก า ย
ทอดร่างลับหาย . . . เ พื่ อ พ บ กั น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม