วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฟากฟ้า...ทะเลกั้น

โ ค้ ง ฟ้ า ย า ว สุ ด ส า ย ต า
ความคิดถึงครองผืนนภา .. โอบไว้
ยามเธอเหงา .. ขึ้นมาเมื่อไร
แหงนมองไปจะได้ชื่นใจ .. ทุกเวลา

ฟ า ก ฟ้ า ท ะ เ ล ข ว า ง กั้ น
มิอาจเปลี่ยนใจฉัน .. แม้ยามเหว่ว้า
ยันยืนมั่นใจ "คือเธอคนเดียว" .. เรื่อยมา
เพื่อสักวันรักจะข้ามเวลา .. มาพบเจอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม