วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ที่เก่าของสองเรา ...กับเรื่องเล่าของสองคน

ฉันเดินหนีจากที่เก่า...
ทิ้งภาพระหว่างสองเรา ไว้เบื้องหลัง
อดีตเป็นเพียง..ความพ่ายพัง
อนาคต..ความหวัง ยังคงมี


เรื่องเล่าของสองคน..
ไม่มีเหตุผล ให้เก็บไว้แบบนี้
ความทรงจำ.. ไ ม่ เ ห ลื อ ชิ้ น ดี
เมื่อถูกเธอย่ำยี และจากไป


คนเหงาที่อยู่ถูกทอดทิ้ง
ความจริง...ยังยู่ที่เดิมไม่จากไปไหน
ทำได้แค่หลอกตัวเอง ว่า ฉั น ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
ทั้งที่ความจริงแล้วหัวใจ...........
..........ไม่เคยลืมไป ว่า " แ ส น รั ก เ ธ อ "


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม