วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กลอนวันวาเลนไทน์

เพียงแค่วันธรรมดา
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา...เท่านั้น
วันนี้...วันไหน...ไม่ว่าวันใด...ก้อรักกัน
ใช่ว่าสำคัญ...แค่ วาเลนไทน์

รักเธอไปในทุกทุกวัน
รักทั้งในความจริงและความฝัน....อันอ่อนไหว
รักคนดี...คนเดิม...คนเดียว...ตลอดไป
รักหมดทุกห้องในหัวใจ...ไม่ว่าค้นตรงใดก้อเจอ

มั่นคงในความรัก
แน่นหนัก...ในความรู้สึกเสมอ
ตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งด้วยกันมา...มั่นใจว่าคือเธอ
" ค น รั ก " ที่หัวใจค้นเจอ....
จะขอรักเพียงแต่เธอ..." ไ ป ทุ ก วั น "

บทความที่ได้รับความนิยม