วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

๐ สื่อบายศรีบรรสานสรวง ๐..(ส่งกําลังใจสู่สาม จ.ว ชายแดนใต้)สื่อบายศรีบรรสานสรวง ๐๐ ประจงจีบกลีบตองโดยสองมือ

บายสีสื่อสวรรค์ขึ้นบรรสาน

ธูป-เทียนแพบําบวงพร้อมพวงมาลย์

เถิดประทานหรรษาสถาพร๐ ขออํานาจศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผล

ทั่วสากลจรัสประภัสสร

ทอประกายแสงธรรมคํ้านาคร

จงริดรอนเพทภัยจัญไรปวง๐ ด้วยกาลนี้ขวานทองนั้นหมองแล้ว

ไร้วี่แววโอบแขนอันแหนหวง

สิ้นแล้วซึ่งรอยรักเพื่อทักท้วง

ต่างยาตรารุดล่วงเข้าช่วงชิง๐ ทุกทิศาบรรลุแต่ทุรยศ

ซากสลดหดหู่ก็สู่สิง

คลุ้งคาวเลือดทะลักที่พักพิง

จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวก็เปลี่ยวกาย๐ กี่ดวงจิตพิสุทธิ์ต้องหลุดลอย

ทั้งลูกเล็กเด็กน้อยก็พลอยหาย

ยังมิรู้เดียงสาก็มาตาย

ด้วยนํ้ามือมารร้าย..นรชน๐ นอนสะดุ้งทุกครั้งที่ยังหลับ

เมื่อประทับแต่ผองความหมองหม่น

เฝ้าวิงวอนใดประทุษขอหลุดพ้น

อย่าเห็นคนสิ้นศักดิ์เช่นผัก-ปลา๐ อนาเขตด้ามขวานร้าวรานนัก

เถอะหยุดพักอวดโอ้ไฟโทษา

ทุกชีวิตปลาบปลื้มได้ลืมตา

ไยเข่นฆ่ากันเล่า..เหล่าทรพี๐ คุณข้าวแดงแกงร้อนให้ย้อนนึก

ตรองรู้สึกให้หนักเป็นสักขี

ถิ่นอาศัยโรมรันทุกวันนี้

มิใช่พระบารมี..ฤๅอย่างไร๐ อยู่บนแผ่นดินทองของพระองค์

พระผู้ทรงสูงยิ่งกว่าสิ่งไหน

แล้วไล่ฆ่าประชาราษฏท่านทําไม ?

ฤๅว่าใจจะขอทรยศ๐ จึงวิงวอนอํานาจแห่งชาติสรวง

ด้วยเครื่องบวงมาลีบายศรีสด

ล้างเผ่าพันธุ์ใดผิดผู้คิดคด

ปราบกบฏให้สิ้นแผ่นดินไทย

...............

 ๐ สื่อบายศรีบรรสานสรวง ๐..(ส่งกําลังใจสู่สาม จ.ว ชายแดนใต้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม