วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พระอาทิตย์ พระจันทร์ กลางวัน กลางคืน

เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า
จันทรา จึงจะมีแสง
ตะวัน..ช่างร้อนแรง
ไม่อาจเทียบแข่ง..ได้เลย


กลางวันมีผู้คนมากมาย
กลางคืนเดียวดาย เมินเฉย
กลางวัน..เอมอิ่มจังเลย
กลางคืน..เหมือนเคย ไ ม่ มี ใ ค ร


เธอคงเป็นเช่นตะวัน
ส่วนฉัน..ค ง ไ ม่ ใ ช่
จันทราผู้เปล่าใจ
ทำได้.. แค่แอบหลงรักตะวัน


รอบข้างเธอสว่างไสว
แตกต่างเหลือเกิน กับใจฉัน
เรา..ไม่ต่างอะไร,,,,,
,,,,, กั บ เ ส้ น ที่ ข น า น กั น
ความรักของฉัน ไ ม่ มี วั น เ ป็ น จ ริ ง

พระอาทิตย์ พระจันทร์ กลางวัน กลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม