วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แค่นี้ก็พอแล้ว

บอกตามตรงเลยนะ..
ฉันน่ะ...  " เ จ็ บ " ..จนอยากจะร้องไห้
ความอ่อนแอมีอยู่.. ทุกห้วงอณู..ของลมหายใจ
ความรัก..ที่เป็นไปไม่ได้ ช่าง..ทรมาน


แต่มันไม่ใช่ความผิดเธอสักนิด
ฉั น . . คื อ ค น ผิ ด  ในเรื่องราวที่พ้นผ่าน
คนคนนี้เลือกที่จะเจ็บ...เพื่อเก็บเธอไว้นานเท่านาน
ตลอดไป...ตลอดกาล... จะรักเพียงเธอ


ไม่ร้องขอ..ความเมตตาใดๆ
แค่ได้แอบอยู่ใกล้ๆ.. ในบางครั้งที่เผลอ
คนธรรมดา..อย่างฉัน ไม่เคยมีความฝันที่เลิศเลอ
แค่เราสองคนได้ผ่านมาเจอ.....
........ แ ค่ ฉั น ไ ด้ รั ก เ ธ อ . . .  ก็ พ อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม