วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ซากุระสีดำ เฮยอิง

ยั ง มั่ น ค ง ทุ ก อ ณู
 เพื่อใครฉันไม่รู้แต่ยังมั่นคงอยู่เหมือนวันเก่า
 ข้อความที่ไร้ค่าคำสัญญาระหว่างเรา
 ที่เหลือเพียงแค่เงา งมงาย. . .
 
ยั ง จ ด จำ ทุ ก ค ว า ม รู้ สึ ก
 อยู่ในห้วงใจส่วนลึกไม่ห่างหาย 
คำที่เธอคนเก่ากระซิบเบาเบาว่ารักมากมาย
ฉันยังคงจดจำได้ จนกว่าเราจะตายจากกัน
 
สำหรับเธออาจไม่เหลือค่า
เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของเวลาที่แสนสั้น
แต่สำหรับคนคนนี้ทุกเรื่องราวที่มีของคืนวัน
จะมีค่าและสำคัญตลอดไป. . .
 
อ า จ ฟั ง ดู เ ห มื อ น ฉั น โ ง่ เ ง่ า
งามงายกับเรื่องราวเก่าเก่าไม่เอาไหน
แต่ก่อนที่ฉันจะบอกว่ารักฉันพูดมันแน่นหนักจากขั้วหัวใจ
คำว่ารักของฉันจึงยิ่งใหญ่ และจะไม่มีวันเปลี่ยนมือให้ใครตลอดกาล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม