วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แค่...คนงมงายยังหยุดยืนอยู่ที่เก่า

อยู่อย่างเหงาๆ สั่นไหว

ที่ตรงนี้.. ไ ม่ เ ห ลื อ ใ ค ร

นอกจากหัวใจ มืดมน

ในคืนหนึ่ง ที่ข้ามผ่าน

ฉันทำรักไหวหวาน ร่วงหล่น

หายไปกับความเงียบอย่างทุกข์ทน

จึงยังรอบางคน...ที่หายไป

เฝ้ารอ..และ..เฝ้ารอ

มีอดีตเลี้ยงหล่อ แต่ร้าวไหว

แม้แสนทรมาน จะ ร อ ต ล อ ด ไ ป

ไม่จำเป็นต้องสนใจ...

........ฉันก็แค่ใคร ที่ " ง ม ง า ย "แค่...คนงมงาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม