วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฐานะ..ที่มาเกี่ยวข้อง

ไม่ได้อยู่...ในฐานะ...คนรู้ใจ
สิทธิ์เสียงใด...จะยื้อ...จะคอยห้าม
เมื่อสี่ห้อง...หัวใจ...เธอนิยาม
ให้ฉันหาม...ฐานะ...แค่คนไกล

ผู้เกี่ยวข้อง...ตำแหน่ง...แห่งฐานะ

พร้อมสละ...หากเธอ...เปิดใจให้
แต่ยิ่งรอ...ยิ่งรู้...อยู่แก่ใจ
ว่ามีใคร...ครองแล้ว...จึงแคล้วลา

มาแอบรัก...แอบมอง...อยู่ห่าง-ห่าง
จนกว่าทาง...แห่งรัก...ที่โหยหา
จะเขยื้อน...เคลื่อนแคบ...แนบอุรา
แม้ไม่เคย...หันมา...ก็จักรอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม