วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรื่องเล่าจากเงาพระจันทร์

คนแห่งรัตติกาล...
นั่งฟังนิทาน จากฟากฟ้า
ความรักครั้งหนึ่งของจัทรา
ที่พระเจ้าไม่เคยเมตตา...คำอ้อนวอน


เงาพระจันทร์สีหม่น
คือความทุกข์ทน ทีสื่อสะท้อน
ปวดร้าว ทรมาน ยากบั่นทอน
ผ่านกี่หนาวกี่ร้อน..... ยังเฝ้าคอย


เพียงเพื่อได้เคียงคู่ตะวัน
แม้รู้ว่าสิ่งนั้น ยากคว้าสอย
จันทราผู้มืดมิด ทำได้เพียงรอคอย
ทั้งที่..ไม่มีโอกาสแม้แต่น้อย .... ไ ม่ มี


เรื่องเล่าจากเงาพระจันทร์
ทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกัน... ว่าตอนนี้...
คนแห่งรัตติกาล.. ที่เธอไม่เคยใยดี
ก็ยังงี่เง่าเฝ้ารอเธออยู่แบบนี้.......โ ง่ เ ห ลื อ เ กิ น

เรื่องเล่าจากเงาพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม