วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แทนความรัก...ถึงคนดี

แทนห่วงหาอาทร...แทนคิดถึง
แทนถ้อยคำมากกว่าหนึ่ง...ลึกซึ้งค่า
แทนความรักหวงแหน...แทนศรัทธา
แทนห่วงใยให้คนดีของชีวา...คือหมดใจ
แทนความรัก...ถึงคนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม