วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ปีที่แล้ว

วันนี้เมื่อปี่เก่า
ร้อยเรียงเรื่องราวสองเรา ...ยังแน่นตรึงใจ
รักก็ยังมากมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป
แม้สองหัวใจ  จะแยกทางกันไปแต่ละดวงแด

เคยเป็นหนึ่งเดียวเกลียวใจ
เคยรักหวานใคร่ว่าอาจไม่ผันแปร
แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปอะไรๆ ย่อมไม่แน่
สุดแล้วแต่ .. จะอยู่ทน .. คบได้แค่ไหน

ความเหมาะสมไม่อาจถือเป็นที่ตั้ง
เมื่อสองคนยัง .. ถือสองขั้วแตกต่างกันเกินไป
ปรับ ..หรือเปลี่ยน .. ช่างยากแท้เกินจะแก้ไข
แม้รักมากมาย ... แต่สุดท้ายขอแยกทาง

คนหนึ่งคนกับอีกร้อยเหตุผล
จะรักเพื่อ (ทน ) กันไปก็มีแต่จะกร่อนหมาง
บริสุจน์ในหัวใจ ยอมเปิดทางให้ในหนทาง
แม้ความต่าง ..กั้นกลาง.. ก็ขอละไว้ใน ฐานะที่เข้าใจ
วันนี้ปีที่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม