วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไม่ทันรัก

ยังไม่ทันมั่นใจในความรัก
ยังไม่ทันทายทัก...เลยสักครั้ง
ยังไม่ทันฝันใฝ่...ก็ใกล้พัง
หัวใจยังไม่ทันได้คิดไกล

เธอคนนี้ที่ฉันแอบฝันถึง
เธอคนหนึ่งซึ่งฉันแอบหวั่นไหว
เธอคนนั้นไม่ทันเริ่ม...เรื่องราวใด
ก็จบไป...จากใจ ไ ม่ รู้ ตั ว

หัวใจปลิวปล่อยลิ่วลอยละล่อง
หัวใจท่องทวนทบทุกข์ถ้วนทั่ว
หัวใจโง่งมงาย...คล้ายเมามัว
ไ ม่ รู้ ตั ว . . . ว่ า ไ ม่ ทั น ไ ด้ รั ก เ ธ อ
ไม่ทันรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม