วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ปีที่แล้ว

วันนี้เมื่อปีก่อน
กลับมาย้อนตรองดูใหม่
รอยรักรอยอาลัย
ล้ ว น ต้ อ ง ใ ช้ ก า ล เ ว ล า


รอยรักในอดีต
แทบปลิดชีพครั้งผ่านมา
ฝากไว้คราบน้ำตา
รั ก โ ร ย ร า ไ ร้ ตั้ ง ใ จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม