วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไร้หัวใจ...

หัวใจของฉัน...
อยู่กับใครคนนั้น... ที่จากไปแล้ว
มองไม่เห็น ..ไม่มีวี่แวว
ว่าความรักครั้งที่แล้ว จะ..กลับมา


หัวใจของฉัน...
โปรยหล่นในห้วงฝัน ..นานช้า
ล่องลอยไป กับกาลเวลา
หายไปกับแผ่นฟ้า... ห า ย ไ ป


หัวใจของฉัน...
ไม่รู้เหมือนกัน ..อยู่ที่ไหน
ฉันมีชีวิตอยู่... โดยที่ไม่มีใคร
แล้วเพราะเหตุใด.....
..... ต้ อ ง มี หั ว ใ จ , , ใ ห้ ท ร ม า น ?
ไร้หัวใจ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม