วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ไม่รู้จะปลอบเธอ..ในฐานะอะไร

ทำ ใ จ ไ ม่ เ ค ย ไ ด้
ที่ยังรับรู้ความเป็นไป ของเธอแบบนี้
ยิ้ ม ไ ด้  เ พ ร า ะ ฝื น เ ต็ ม ที

พยายามเป็นเพื่อนที่ดี....เข้าใจเธอ
แ ล ะ แ ล้ ว ... ก็ ไ ม่ ไ ห วเห็นไหม...น้ำตาที่ไหลเอ่อ
เจ็บแค่ไหน...หากเรายังพบเจอ
ต้องทนรับฟังเธอ...พูดถึงใคร...
ทะเลาะกับเขามา...มีฉันคอยดูแล
แล้วเวลาฉันอ่อนแอ ... เธออยู่ที่ไหน
เราเลิกกันนานแล้ว...ควรจะเข้าใจ
วันนี้ วันไหน...ก็เป็นได้...แ ค่ ค น เ ค ย รั ก
...........ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม