วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ไว้อาลัยแด่ รัก

คลุมถุงชน สมัยนี้ ยังมีอยู่
น่าอดสู เสียจริง ท่านว่าไหม
เหตุไหนหนา ไม่ถาม ความสมัครใจ
ถ า ม ว่ า ใ น  "ใจ" นั้ น มี ใ ค ร  ที่ เ ฝ้ า ร อ


ความผิดหวัง เลยตก มาถึงฉัน
รอนับวัน เธอจะแต่ง ตามคำขอ
ฉันได้แต่ นั้งเศร้า ตั้งตารอ
เ พื่ อ จ ะ ข อ  ไ ป อ ว ย พ ร  พ ร้ อ ม อ ว ย ชั ย

ถึงแม้ว่า  เธอไม่อยาก ให้ไปหา        
กลัวน้ำตา เราทั้งสอง จะหลั่งไหล
แต่ขอเถิด ขอให้พี่ นั้นได้ไป
ก่ อ น จ า ก ไ ก ล  ข อ อ ว ย พ ร  ก่ อ น จ า ก..ลา..

ลาก่อนรักที่แสนดี ก่อนจะเป็นน้องก็ได้ พี่ก็ดี แต่ตอนนี้ขอทำใจก่อนนะ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม