วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัญญาที่ไม่สำคัญ

ใ ค ร เ ค ย สั ญ ญ า ไ ว้
รักเรื่อยไปไม่จางหาย
มิพรากจนวันตาย
แม้สลายเหลือธุลี

ใ ค ร เ ค ย สั ญ ญ า ไ ว้
ดูแลใจไม่หน่ายหนี
ปลอบขวัญเคียงชีวี
ยามทุกข์ปรี่เหลือคณา

ใ ค ร เ ค ย สั ญ ญ า ไ ว้
ไม่ห่างไกลให้ปวดปร่า
พันธะนองน้ำตา
เริ่มชินชาทุกข์เพื่อนใจ

สัญญาร่างด้วยมือ
ใครกลับถือตนเป็นใหญ่
ฝ่าเท้ามาลบไป
สัญญาใจไ ม่ สำ คั ญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม