วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ถึงคนไม่ชอบอ่านกลอน

ถึงคนไม่ชอบอ่านกลอน
ฉันมีนิทานก่อนนอน มาให้เธออ่าน
ขอรบกวน..แค่เพียงไม่นาน
แต่ถ้าเธอไม่อยากอ่าน.......
......ฉันจะอ่านให้เธอฟังมีผู้ชายคนหนึ่ง...
มีความรักที่ซึ่ง ไม่อาจคาดหวัง
แ ม้ อ ย า ก บ อ ก รั ก ใ ห้ เ ธ อ ฟั ง
แต่ไม่กล้าพอสักครั้ง.. ยังดีไม่พอ


มีผู้หญิงคนหนึ่ง...
ไม่เคยรับรู้ถึง รักที่เกิดก่อ
เป็นคนที่ได้รับความรัก มากเกินพอ
ความรักไร้ค่าที่ร้องขอ.......
.........เ ธ อ จึ ง ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น มั นผู้ชายผู้เหว่ว้า...
จึงทำได้แค่ร้อยอักษรา มาให้เธอนั้น
บอกเล่าเป็นนิทาน..จากพระจันทร์
ขับกล่อมให้เธอหลับฝัน..... แ ล้ ว จ า ก ไ ป


นิทานเรื่องนี้ไม่มีเจ้าชาย
จบลงง่ายๆ... อย่างร้าวไหว
หากเธอฟังแล้ว..สงสารผู้ชายที่จะจากไป
ฉันขอเพียงเสี้ยวหัวใจ.........
..........ใ ห้ เ ธ อ รั ก ฉั น ไ ป . . เ พี ย ง ชั่ ว น า ที

ถึงคนไม่ชอบอ่านกลอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม