วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รอด้วยความคิดถึง

เฝ้ารอต่อไปแม้ไม่รู้
ทุกห้วงช่วงอณูอยู่กับเหงา
คิดถึงหนึ่งคนจนทึมเทา
เจ็บแสนแค้นเอา... ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

เฝ้ารอขอฟ้าพาเธอกลับ
หัวใจจดจับรับไม่ไหว
ร้องไห้ให้ตายไม่หายใจ
ฟ้าดินสิ้นไร้ในเมตตา

เฝ้ารอรักด้วย ค ว า ม คิ ด ถึ ง
แด่คนคนหนึ่งซึ่งตามหา
เมื่อไรใจเธอเผลอผ่านมา
รักนี้คงมีค่ากว่า เ ฝ้ า ร อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม