วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมการที่หายไป

หนึ่งบวกหนึ่งไม่ต้องเดาเท่ากับสอง
ตามครรลองของคณิตคิดหนักหนา
สองบวกหนึ่งซึ่งเท่าสามก็ตามมา
ไม่ได้ยากมากเกินกว่าการเข้าใจ

แต่ชีวิตคิดอย่างไรก็ไม่ออก
คนคนเดียวที่บอกออกมาได้
คือเธอนั้นที่ฉันรัก รั ก ก ว่ า ใ ค ร
เ พ  ร า ะ คำ ต อ บ ม อ บ อ ยู่ ใ น ใ จ เ ธ อ เ อ ง

หนึ่งหัวใจไหวอ่อนที่รอญล้า
ของผู้ชายไร้ค่า...ไม่กล้าเก่ง
หนึ่งหัวใจไกวแกว่งแรงนักเลง
ของคนที่เธอเอง... ก็ รู้ ว่ า ใ ค ร

และหนึ่งใจใจสุดท้ายที่พูดถึง
คือหัวใจใครคนหนึ่งซึ่งอ่อนไหว
หญิงแสนดีที่ฉันรัก ห ม ด หั ว ใ จ
จะเลือกใคร? ระหว่างใจใครสองคน

สมการด้านหัวใจที่ได้เห็น
ไม่รู้เป็นเช่นไร... ใ จ ไ ม่ ส น
เพราะคำตอบที่มอบให้ใครหนึ่งคน
คือเธอรัก "ใครอีกคน" . . . ไ ม่ ใ ช่ เ ร า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม